Marta Krześlak / Garage sketches / opening 24.5. / 19:00

marta krzeslak

Garage sketches / Marta Krześlak

24.5.- 14.6.2019
otváracie hodiny: str-piatok 15-19:00
vernisáž: 24.5.2019, 19:00

Vplyvom postapokalyptických vízií som sa rozhodla vytvoriť vlastnú verziu fosílií z budúcnosti. Rozprávam príbehy pomocou dôverne známych a ľahko zapamätateľných objektov.
Inšpiráciou k tomu bolo pozorovanie rozmanitých odpadových predmetov rozptýlených voľne po krajine. Svojim objektom dávam mená. Som presvedčená, že pomenované sa nám ľahšie vpíše do pamäti. Táto výstava by sa kľudne mohla nazvať aj: „Mesiac“, alebo „Naozaj chcete ísť späť v čase ?
Príjemnú zábavu!
MK

Bio:
Marta Krześlak (1994, Wyszków) je vizuálna umelkyňa so zameraním na fotografiu, videoart, inštaláciu a site-specific projekty. Vo svojich dielach reflektuje pojem prírody a to, ako súvisí so sférou kultúry. Využíva hotové predmety z plastu, smeti alebo každodenných predmetov, aby vytvorila prírodné kompozície, ktoré sa podobajú koralovým útesom, a ryby a morské riasy plávajúce na vode. Jej koncepty sú plné irónie, vtipu a humoru.
V júli 2018 absolvovala Akadémiu výtvarných umení v Lodži. Predchádzajúce štúdiá strávila na Akadémii výtvarných umení vo Varšave a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Lyone.

Výstavný program galérie Temporary Parapet v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ENG:

Garage sketches / Marta Krześlak

24.5.- 14.6.2019
opening hours: we-friday 15-19:00
opening: 24.5.2019, 19:00

Inspired by postapocalyptic visions I decided to create my own prediction of fossil from the future. I write stories using objects perfectly known, or at last its easy to remember their usefulness. Looking for inspiration I became fascinated mostly about waste objects left in the landscape. Very important part of telling these stories is giving names to my sculptures. When being named I belive them to be closer to your perception.
The title for this exhibition could be also the moon or maybe do you really want to go back in time?.
Enjoy

Bio:

Marta Krześlak (b.1994, Wyszków) is a visual artist focused on photography, video art, installation and site-specific projects. In her works, she reflects on the notion of nature and how it relates to the realm of culture. She uses ready-made objects made of plastic, garbage or everyday objects to create nature-like compositions, which resemble coral reefs, and fish and seaweeds floating on water. Her concepts are full of irony, wit and humour.

She graduated from Academy of Fine Arts in Łódź in July 2018. She studied also at the Academy of Fine Arts in Warsaw and the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Lyon.

http://www.martakrzeslak.com/

This project is supported using public funding by the Slovak Arts Council which is also the main partner in 2019.