Temporary Parapet – Open call 2019 / otvorená výzva pre skupinové výstavné projekty / Deadline na posielanie prihlášok: 31.júla 2019


pôdorys galérie na stiahnutie

Prihlasovacie podmienky

Výzva je určená:

–  pre skupinové projekty (minimálne traja vystavujúci)

–  študentom a absolventom vysokých škôl s umeleckým zameraním   a kurátorom

–  pre akékoľvek výtvarné médium

–  pre umelcov pôsobiacich na Slovensku a v Českej republike

Ďalšie podmienky:

– výstavný projekt musí mať kurátora (ktorým môže byť aj umelec)

– jasne určenú koncepciu výstavy

– honorár pre kurátora: 300 eur

Zabezpečujeme:

– technické zázemie a pomoc pri inštalácii

(otázky ohľadom technického zabezpečenia galérie posielajte na temporaryparapet@gmail.com)

– plagáty, webovú propagáciu a PR

– fotodokumentáciu

– bežnú réžiu (stráženie výstavy, občerstvenie na otvorení)

– transport diel a cestovné náklady do výšky 400 eur (bez poistenia um.diel)

Prihláška musí obsahovať:

– meno a kontaktné údaje kurátora a umelcov

– stručný opis koncepcie výstavy (min. 1000, max. 5000 znakov)

– CV a portfóliá kurátora a umelcov zastúpených na výstave ( vo forme linku na web, alebo .pdf)

– ukážky diel plánovaných pre výstavu (prípadne grafický návrh plánovanej inštalácie)

– prihlášky zasielajte vo forme e-mailovej správy na temporaryparapet@gmail.com

– do predmetu správy, prosím, uveďte: Open call 2019

Termín výstavy: 

október 2019 (4.10. – 30.10.2019)

Miesto:

– Temporary parapet, Vlastenecké nám. 7, 851 01, Bratislava – Petržalka

Deadline na posielanie prihlášok:

31.júla 2019

Zverejnenie výsledku Open Call 2019:

– na základe zvolenia minimálne trojčlennej poroty zloženej z umelcov a kurátorov bude zvolený jeden projekt (ďalším projektom môže byť ponúknutý výstavný termín v roku 2020)

– výsledky budú zverejnené do 30. augusta 2019

viac info: temporaryparapet@gmail.com

Open call 2019 a výstavný program galérie Temporary Parapet v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.