Alex Selmeci & Tomáš Kocka / 26.April !

Tomas Kocka, Alex Selmeci, Edgar&Ota, Temporary Parapet, Objekt, Instalacia

Alex Selmeci, Tomáš Kocka
Place the touch into the gloves and leave it there
(Caretaker Institute)

26.4.–17.5.2019
vernisáž: 26.4. o 19:00
otvorené: streda–piatok 15-19:00

Rukami pohybovala nejak zvláštne súčasne, akoby jedna úplne identicky kopírovala pohyby tej
druhej. Jedna ruka rozdelená na dve časti. Ovládala aj priestor medzi nimi a tekutosť toho celého ju
nestála žiadnu námahu. Proste to nepretieklo. Ani medzi prstami ani medzi dvoma časťami jej
superruky. Vlastne akoby to celé začalo tuhnúť a kým ostatní plnili nádoby, ona menila konzistenciu.

She moved her hands in a weird synchronous way, as if one arm totally copied another. One arm
divided into two segments. She also controlled the space between the hands and the fluidity of it all
didn’t cost her any effort. It just didn’t overflow. Not through the fingers, not even through the parts
of her super arm. It seemed like it became solid and while others were filling buckets, she was
changing the consistency.

BIO
Alex Selmeci (1994) a Tomáš Kocka Jusko (1994) sú absolventmi Ateliéru Súčasného Obrazu Fakulty
umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2017 začali spolupracovať a vytvorili platformu
Edgar&Ota studio, ktorá slúži k zastrešeniu a prezentácii ich práce a ďalších kolaboratívnych aktivít.
Výstava „Place the touch into the gloves and leave it there“ bude prvým samostatným projektom
v galerijných priestoroch, mimo toho je prevažná časť ich práce venovaná off-site a miesto
špecifickým projektom.

Výstavný program galérie Temporary Parapet v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.