aktuálne výstavy / current exhibitions

>>>
VÝŤAH / Barth, Blažo, Feriancová, Kudláč, Rosmány, Šebík, Šipöcz, Tittel, Vančo, Vongrej

vchod z prízemia
5.4.-26.4.2019
otváracie hodiny: streda-piatok 15:00-19:00
kurátorský tím: A.Hrabušický, M. Tittel, F.Vančo

Súčasťou otvorenia nových výstavných priestorov galérie Temporary Parapet v Petržalke je aj sprievodný projekt Výťah. Pod novými priestormi, ktoré zostanú naďalej k dispozícii pre ďalšie výstavy, je suterén – podzemný labyrint, ktorý poslúži na výstavu prvý raz a naposledy. Vznikne vlastne site-specific inštalácia, výstava „miestne špecifického“ (možno) umenia. Podobne ako jej už dávny predchodca Suterén (1989) sa umiestni v podzemných priestoroch – tu však analógie končia. Dve výstavy v Temporary Parapet sa odohrajú súbežne v nadzemí a v podzemí, ako rub a líc, dve strany mince, ako privrátená a odvrátená strana umenia.
Návštevník bude prechádzať neprehľadnou spleťou podzemných priestorov, ktoré od čias socializmu slúžili ako obslužné a technické zázemie obchodných prevádzok nad nimi. Nadzemné a podzemné podlažie spája už dávno nepoužívaný nákladný výťah, ktorý sa stal zárodočnou bunkou (jednotkou) výstavy. Náplň využívaných priestorov sa časom menila a tak obsahujú stopy viacerých nesúvisiacich, vzájomne sa prekrývajúcich funkcii. Zúčastnení umelci sa týchto nánosov zbavili iba sčasti, veď tvoria súčasť pravidiel hry na site-specific art (iba v jednom prípade bude priestor vyčistený celý – lebo Filip Vančo chce v ňom umiestniť svoje Nič). 
Umelci ako príležitostní squatteri dočasne osídlili opustené priestory, prispôsobili si ich pre seba, osvojili si niektoré nájdené objekty, prípadne tam umiestnili svoje vlastné práce či intervencie, okupácie atď. Návštevník postupuje či preniká priestormi a odkazy umelcov vyhľadáva tak trochu ako kešky pri geocashingu, podieľa sa na hre. 
Zostava ľudí, ktorí tu zanechajú svoje odkazy, je veľmi rozmanitá – nie sú tam iba vizuálni umelci či umelci-profesionáli. Niektorí vystupujú v dvojjedinej či dokonca trojjedinej funkcii ako umelci, kurátori a galeristi. Základ tvoria ľudia, ktorí si vyskúšali a overili svoje umelecké partnerstvo pri nedávnom projekte v SNG – Užitočná fotografia. Na pár vystavujúcich autorov je tu nezvykle veľa kurátorov – dvaja sú však pozostalými zo spomenutej výstavy a tretí, Milan Tittel, si už kurátorskú pozíciu neraz vyskúšal. Okrem toho sa zo zúčastnených umelcov venuje site-specific art-u najdlhšie.
Vystavujúci autori určite netvoria názorovo či umelecky nejakú homogénnu skupinu, niektorí sa navzájom ani nepoznajú. Dúfajme, že budú fungovať ako ohnivká v reťazi – prvé nesúvisí s posledným, ale je s ním spojené prostredníctvom tých ostatných.

Aurel Hrabušický

>>>
HAPPINESS LOOKS GEORGEOUS ON YOU / Ines karčáková

vchod z terasy
5.4.-18.4.2019
otváracie hodiny: streda-piatok 15:00-19:00
kurátor: Nikolas Bernáth

Snaha prekryť nepríjemný pocit nedostatku drámy, diasporickým premiestňovaním sa do marginalizovaných makro (planéta) a mikro (telo) štruktúr vesmíru naráža na neustále bariéry efemérnosti
spojenej so stratou schopnosti roroznávania realít.
Oligarchia a elity dnes vlastnia celé krajinné celky, ktoré po miliónoch rokov globálneho trhového nezáujmu (milne panenská nedotknutosť) preberajú rolu situačných rajov na Zemi.
Salariát v utopickom nahánaní rozvoja osobnej drámy (milne guerilla avanturizmus) krypokapitálom vyživuje tieto zmutované falošné reality.
Využívanie otvorených hraníc, medzi kedysi náhodne vymedzenými územiami krajiny,
na transport do uzavretého geta, komerčnými autoritami označovaného ako raj (predčasné nahliadnutie do eschatologickej reality života po živote) vytvára nekonečnú kmitlu, ktorou sa cestovateľka či cestovateľ dobrovoľne necháva uniesť do nového kontextu inakosti, odlišnosti a cudzosti. Cudzosti, ktorú sa rozhodujeme z nadradenej pozície identifikovania sa s modifikátorom reality cez komodifikáciu krajiny, zneužiť ako motor drámy. Paradoxom je, že vice versa takéto stratégie nefungujú a ak cudzosť prichádza z podradenej pozície nedobrovoľného (ale nevyhnutného) vstupu na unitárne územie, s ktorým sa identifikujeme ako s vlastným,, zväčša nie je prijatá s rovnakým idealizmom ako v prvom prípade.
Extrospektívne rozširovanie svojho bytia cez bádanie nových geografických, sociálnych a kultúrnych kontextov však človeku nepostačuje. Naopak, práve bádanie a úzke súžitie s prírodou prináša človeku možnosť aternatívneho akcelerovania drámy introspektívne v sebe a cez seba ako intelektuálne a magické rozšírenie tela za účelom vydobytia modifikácie synaptických prenosov a hľadania inej, rozšírenej reality.
Archeológia pozná nálezy, ktoré indikujú šamanizmus a užívanie liečivých rastlín už v strednom paleolite. Ontológie mnohých etnických náboženstiev sú založené na užívaní psychoaktívnych látok,
ktoré označujeme enteogény („tvoriť vnútri boha“).
Falošný raj ako skutočný rauš.
Bádanie a absurdná dráma nás dnes preniesli tesne pred alebo už dávno za prah novej priemyselnej revolúcie, ktorá zvedie boj proti posledným zbytkom synkretizmu materiálnej skutočnosti a digitálneho
imperializmu. Nastolí sa tak nová mágia, ktorá navždy (znova dočasne) vyrieši večnú snahu človeka viesť prežívanie drámy ako zastúpenia toho, čo si milne vykladáme ako sebaromantizujúce zapĺňanie vlastnej prázdnoty.
Zapĺňanie prázdnoty nie je možné. Možný je len dekor už existujúcej a dokonalej hmoty telesnej architektúry. Tak ako policajná brutalita pred kulisami brutalistickej architektúry, vytvára sebe vlastnú a sebe krásnu poetiku, tak i zapĺňanie neexistujúceho prázdna, prázdnymi gestami prináša pocit balzamického perpetuum mobile generujúceho v nás a za nás napätie superdrámy.

Ines Karčáková je čerstvou absolventkou ateliéru fotografie a nových médií na pražskej FAMU. Vo svojej tvorbe sa zameriava na odkrývanie vlastností média fotografie. Primárne ju zaujíma (ne)pravdivosť a (ne)dôveryhodnosť výpovede skrz obraz. Dlhodobo sa venuje porovnávaniu estetiky vedeckých snímkov (najmä astronomická fotografia) s fotografiami využívanými v médiách a popkultúre.

______________________________________

We are opening a new space in Petrzalka!

Program: opening of two separate exhibitions>>> solo show: Ines Karčáková / HAPPINESS LOOKS GEORGEOUS ON YOU and group show: ELEVATOR

MORE:

>>>
ELEVATOR / Barth, Blažo, Feriancová, Kudláč, Rosmány, Šebík, Šipöcz, Tittel, Vančo, Vongrej
5.4.-26.4.2019
opening hours: we-fri 15:00-19:00
curated by: A.Hrabušický, M. Tittel, F.Vančo

Elevator presents a set of authors dialogue with the specifics of basement part of the gallery, which is made public specially for this occasion.

>>>
HAPPINESS LOOKS GEORGEOUS ON YOU / Ines karčáková
5.4.-18.4.2019
opening hours: we-fri 15:00-19:00
curated by: Nikolas Bernáth

Ines Karčáková recently finished her master degree at photography department (The Studio of Photography and New Media) FAMU in Prague . In her work, she focuses mainly on revealing the properties of photography media, primarily interested in the truthfulness and credibility of the testimony through the image. Her long time research is devoted to comparing aesthetics of scientific images (especially astronomical photography) with photographs used in popular media.

This project was supported using public funding by the Slovak Arts Council.